"Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo"

"Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo"

Jak co roku nasze stacje biórą udział w kampaniach podnoszących bezpieczeństwo na naszych drogach. Wszyskie nasze stacje tym razem biorą udział  w akcji "Twoje światła - Nasze bezpieczeństo". W ramach tej kampanii możecie Państwo bezpłatnie sprawdzić i ewentualnie ustawić światła w swoich pojazdów. Akcja przeprowadzana będzie w dniach 24.10.2020 oraz 7 i 21.11.2020. Więcej informacji znajdziecie Państwo: bielsko.slaska.policja.gov.pl/ka2/informacje/wiadomosci/298289,Trwa-ogolnopolska-akcja-quotTwoje-Swiatla-Nasze-Bezpieczenstwoquot.html

Niezależnie od w. w. akcji możecie Państwo sprawdzić i ewentalnie ustawić światła w swoich samochodach w ramach naszej karty assistance w okresie międzyprzglądowym.